بایگانی

آقای خامنه ای مصلحت نظام ضد مصلحت ملت است، انسان باشید و دست از جنایات خود بردارید۰

سلسله مراتب مصلحت نظام خمینی از راه رسید، عکسش در ماه دیده شد، همه گونه دیدگاههای سیاسی را به دور انداخت و بنا به مصلحت آخوند رژیم سراسر اسلامی را برپا نمود. مزدوران، کاسه لیسان به گرد او جمع گشتند. شاهی، مصدقی، لیبرال، چپی، راستی، همه کافر و خیانتکار به حساب آمده، دستگیر، شکنجه، یا اعدام گشتند.

ماه رمضان و محرم بزرگترین ماههای کلاهبرداری آخوند و تحمیر مردم ناآگاه است۸

جمع شیعیان رویهم ۱۵۴ میلیون است که نسبت آن به پیروان اهل تسنن ۱ بر ۱۲ و نسبت به جمعیت کل جهان ۱ بر ۵۰ است. به گفته دیگر در برابر هر پنجاه نفر از باورهای گوناگون، تنها یک شیعه قرار می گیرد. آیا می توان گفت که این ۵۰ نفر کافر و گمراه و اهل جهنمند، ولی یک نفر شیعه درست فکر می کند، و اهل بهشت است؟!.

خودداری رژیم اسلامی از درمان آیت الله کاظمینی با هدف نابودی وی۲

آیت الله کاظمینی تنها روحانی است که تا کنون در برابر رژیم ایستاده، و خواهان بازگشت آنان به خانه و مسجد و دست برداشتن از غارتگری، چپاول کشور، و جنایت های بیشمار آنان است. قطٰعاً اگر یک فرد عادی اجتماع این چنین مخالفت با رژیم را داشت رژیم او و اجدادش را تاکنون به باد فنا داده و پیکرش را چال کرده بود.

آخوند روحانی نیز مملکت ما را به امام زمان و اهل بیت تازی فروخته است۶

حسن روحانی در دیدار جمعی از روحانیون گفته است: “اینکه مردم در این انتخابات به یک روحانی اعتماد کردند، این اعتماد به نظام اسلامی است. این مملکت متعلق به امام زمان و اهل‌بیت(ع) است و باید با توسل کارها را به پیش برد. امیدوارم به پشتوانه حضرت ولی عصر(عج) که کشور متعلق به اوست کارها پیش برود.”

با سستی و کوتاه آمدن، در دامی گرفتاریم که برای رهایی باید تاوان بزرگی پس داد۲

مردم ما همیشه سوراخ دعا را گم می کنند. چکامه نامی که گویای حقیقت تلخ جامعه ما است می گوید: "گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مشتری". زیرا در فرهنگ آلوده و به لجن کشیده شده ما، همیشه جای آفتابه دزد در زندان است، ولی چپاولگران و دزدان حرفه ای با افتخار و بدون کمترین ناراحتی در گشت و گذارند.

افشین اسانلوها باید قربانی شوند تا جلاد جنایتکار، مجتبی خامنه ای زنده و در قدرت بماند۱

خامنه ای با همکاری فرزند ابر جنایتکار خود مجتبی، به کمک عده ای آدم کش و جانی ایرانی نما و یا عرب، و با به کار گماردن چندین هزار جوان بیکاره و فاقد هرگونه انسانیتی به عنوان بسیج، و یا سربازان امام زمان، مال، جان، و ناموس مردم و درآمد و سرمایه کشور را خود و خانواده اش در اختیار گرفته است.

انتصابات آخوندی و تثبیت ولی فقیهی آقا مجتبی جلاد بزرگ قرن، بر امت فراموشکار مبارک باد۲

بیش از سه دهه است که ما با گذشت دورانی بس دردآور و رنج خیز روبرو شده ایم. خیانت ها، جنایتها، خودکامگی، و غارتگری ها را می بینیم و تجربه می کنیم، ولی بازهم بی تفاوت از کنار آن می گذریم. گرگهایی را در پوشش میش می بینیم، دندان های تیز آنان را می بینیم. ولی باز هم بی اعتناء می مانیم.

خامنه ای با ظلم و ستم بیکران خود، ظهور امام زمان را نزدیک تر ساخته است۴

سوداگران دین، کلاه گشادی بر سر امت ساده دل و نا آگاه گذاشته اند و آن این که آنان را به امید واهی ظهور عربی بنام امام زمان وعده می دهند. گرچه از امام زمانی در چاه جمکران خبری نبوده و امتی ناآگاه را به دنبال خود کشیده است، ولی دست کم نان و آبی بوده که آخوند مفتخور و سربار جامعه را به نوایی می رساند.