بایگانی

سیزده اسفند، دومین سالگرد تلاش «فضول محله» در راه آزادی ایران۶

فضول محله دومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد. از همه دوستان و گرامیان که با ما بوده اند، سپاس بیکران داریم. انتقاد ما بر اساس تلاش برای رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات و عدالت اجتماعی برای همگان است. «ما همیشه ستایشگر آوازیم، نه آوازه خوان».

هاشمی رفسنجانی ولی وقیح آینده، به مناسبت ۱۶ آذر شکر افشانی فرمودند۸

این مقاله پیش از ۱۶ آذر نوشته شده، ولی به دلیل بسته شدن سایت ما پخش نشد. رژیم جهل و جنایت با تاراج مملکت و دربند کشیدن مردم آن، حتی در فیس بوک هم یارانی دارد، که به بهانه های گوناگون صفحه فرهنگیان و مخالفین رژیم را می بندند، تا یاران، و دوستان آن سایت، دلسرد و پراکنده شوند.