بایگانی

پس از اسمال در نیویورک، حال نوبت «احمدی جان در نیویورک» فرا رسید۴

احمدی جان طبق معمول همه ساله به نیویورک رفتند، و درسازمان ملل به فضله پراکنی پرداختند. سرانجام صندلی های خالی و نمایندگان دلاربگیر نسبت به ایشان ابراز احساسات کردند. احمدی جان گفتند طبق تحقیقات ایشان برج دو قلویی در نیویورک دیده نشده، و داستان هولوکاست هم بچه های اسرائیلی برای فلسطینی ها ساخته اند.

سرانجام، احمدی نژاد هم مانند خروس محسن آقا جاسوس اجنبی از آب در آمد۰

ولی وقیح معتقده که ملت خس و خاشاک و همه جنبنده ها ازخروس محسن آقا و اسدالله خان که دم صبح قوقوری می خونند، تا انگلی نژاد و آقا مجتبی در رفته، همه و همه جاسوس اسرائیل جهانخوار و آمریکای صهیونیستند. باید به همه شک داشت.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش سه۲

"مرگ خوب است اما برای همسایه"، رژیم اسلامی، "عملیات استشهادی" در فلسطین، عراق و افغانستان و غیره را درست می داند و لی نه در مورد ایـران! به نظر می رسد توقف اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان در طی پنج ماه گذشته ظاهرا نوعی آرامش نسبی از حیث اعدام و انتحار در منطقه را بوجود آورده است.

آیا اختلاف میان اعضاء ررژیم می تواند ایران را به سوی یک حکومت دیکتاتوری نظامی، یا نظامی – مذهبی سوق دهد؟۲۶

جنگ بر سر قدرت میان پاسداران به نمایندگی احمدی نژاد، و آخوندها، به سرکردگی ولی وقیح می تواند ایران را به سمت دیکتاتوری نظامی مانند چین، ویا دیکتاتوری دینی- نظامی مانند مجموعه ای از استبداد دینی عربستان و نظامی چین سوق دهد. ما چه روشی باید در پیش گیریم تا از این دسیسه و طلسم پیش روی رهایی یابیم؟.

دولت احمدی نژاد، سراپا وعده و حرف، به بلوچستان آمدند، نشستند و گفتند و رفتند!۱

هیأت دولت به بلوچستان آمدند، نشستند، گفتند، و رفتند. آقای احمدی نژاد در جمع کمتر از ده هزارنفری گردآوری شده وابسته به خودشان، به جای رفع مشکلات، در باره « فواید نماز»سخن گفتند،

تقدیم بهترین شادباش های نوروزی به ملت بزرگوار، و آرزوی بهروزی برایشان۵

در حالی که امت اسلامی در انتظار امام زمانند تا از ته چاه بیرون آمده و برایشان عدالت و کرامت انسانی بیاورد، ملت ایران با تلاشی پیگیر با پیروزی بر اهریمن، بدست خواهد آورد.

یوسف رشیدی، دانشجوی دلاور، زیر شکنجه لاشخوران ولی وقیح، و در خطر اعدام۸

مزدوران، فرصت طلبان، کاسه لیسان، بزدلان، ساندنیست و لاش خوران، خردباختگان و خرافه گرایان، ضد ایرانی، و «خودی ها» ی رژیمند که به نام امت مسلمان و لشکر چند میلیونی خمینی نام گرفته اند. دیگر مردم، «ناخودی ها» و بیگانگانند که «خس و خاشاک»، و یا «میکرب» نامیده می شوند.