بایگانی

بهار عربی مصریان به زمستان سرد و تاریک اسلامی ختم شد۴

با روی کارآمدن گروههای افراطی اسلامی در مصر، فرجام شومی در انتظار مردم است و اگر مصریان همین حالا بر نخیزند و جلوی به سرقت رفتن انقلاب شان به دست گروه های اسلامی را نگیرند، سر انجامی تلخ تر از روزگار مردم ایران زمین خواهند داشت و تمام هستی و نیستی شان توسط سردمداران حکومت اسلامی شان چپاول خواهد شد.

بیست و پنج (۲۵) بهمن، روز همبستگی میان همه ایرانیان باشرف، و دلبسته به ایران عزیزمان۱

فردا ۲۵ بهمن، روز رستاخیز ملت ایران است. جوانان برومند میهنمان به خوبی می دانند که چگونه روش مبارزه و رویارویی با رژیم جنایت کار در پیش گیرند، و با ایجاد ترس و وحشت در بسیجی و پاسدار، آنان را فراری دهند.

ملت مصر؛ آسوده بخوابید، ملا حسین اوباما در حق شما دعا فرمودند۵

مژده به مردم مصر، بالاخره ملا حسین اوباما به فریادتان رسید، و دست به دعا بلند کرد. بروید آسوده بخوابید که گربه نره؛ «نامبارک» به زودی از آغل خود بیرون می رود، و شر خود را از سر شما مردم کوتاه می کند.

آقای موسوی گرامی، صبر ما به پایان رسید، آیا سال «صبر و استقامت» شما تمامی ندارد؟۳

آقای موسوی، با راهنمایی رهبران مخالفین رژیم مصر، مردم ۱۴ شبانه روز با همه سختی ها در انقلاب خود ماندند. حکومت نظامی را شکستند، و با خشونت رژیم تلافی مثل نمودند.