بایگانی

تجاوز به کودکان در میان مسلمانان؛ بخشی از دین و امری عادی و نهادینه شده است۱۹

کودک آزاری و زن ستیزی؛ دو سنت شرم آور و جدا نشدنی از قوانین شریعه اسلام است. همانگونه که زنان در اسلام پست و بی ارزش شم رده می شوند و دیه کامل یک زن مسلمان، برابر با بیضه چپ یک مرد مسلمان است؛ کودکان نیز در اسلام در وضعیت اسفباری قرار دارند و قانونی برای دفاع از حقوق انسانی آنان وجود ندارد.

چرا کشورهای اسلامی هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید؟۵۰

اسلام انسان ها را از دید تن و روان، عاجز و ناتوان، بی تجربه و نادان، بی خرد و بی ایمان می داند و به خود اجازه می دهد که قیم انسان ها بوده و قافله سالار آنان برای زندگی در این جهان، و جهان دیگر باشد. اسلام به دنبال عبودیت و بندگی انسان است. بندگی در تعبیر این دین به معنای خوار و ذلیل و ضعیف بودن است.

نیروی به اصطلاح انتظامی به بانوان دستگیر شده تجاوز می کنند، پس غیرت مردان ما کجا رفته تا این دزدان ناموس را سر به نیست کنند؟۱۷

جوانان پاک دامن ایران وظیفه دارند مانند بابک خرمدین ودیگر قهرمانان گذشته از زنان و دختران ایرانی که ناموس ما به شمار می آیند، در برابر تجاوز جنسی و هتک حرمت این نیروهای به اصطلاح نظامی بی شرف و دزد ناموس، و آخوندهای زنباره و هوسباز، و بسیجی های ضد مردم و بی وطن دفاع کنند و تا پای جان بایستند.

جنایت دیگری از اسلام؛ ازدواج پنج دختر بچه که باید بر پدر و مادران خردباخته و رژیم اسلامی تف ملامت انداخت۷۷

آیا این رسم زشت و نفرت انگیز که دختران نُه ساله را آماده بهره کشی جنسی می کنند از اسلام و آیین ضد انسانی مسلمانان سرچشمه نمی گیرد؟. آیا نباید پدر و مادر این کودکان را به شدیدترین مجازات رسانید؟. وقتی محمدابن عبدالله با دختر بچه ۶ ساله سکس بازی می کند دیگر از طفیله های او چه انتظاری می توان داشت؟.

چرا غرب در مقابل خشونت ها و پندارهای ارتجاعی شهروندان مسلمان خود، سکوت می کند؟۴۰

مسلمانان ساکن اروپا و آمریکا، همواره در آرزوی سرنگون کردن دموکراسی و سکولاریسم و برافراشتن پرچم اسلام و حاکم شدن قوانین شریعه اسلامی و سر انجام حکمرانی اسلام و مسلمین بر تمامی دنیا بوده اند. این جانیان مسلمان با سوء استفاده از دموکراسی، به یارگیری برای ایجاد تظاهرات های خشونت آمیز می پردازند

گیرم که چکمه را هم ممنوع کردید، با اندیشه های پلید و زن ستیز جامعه چه می کنید؟۲۰

در طی این سه دهه که از عمر ننگین حکومت جنایتکار آخوندی می گذرد، هیچگاه یک مشکل اجتماعی و یا فرهنگی به صورت ریشه ای حل نشده و از بین نرفته است، بلکه همواره مسئولین بی سواد و خرافاتی کشور، با پاک کردن صورت مسئله، برگ دیگری از مشکلات و ابهامات را، به کتاب هزاران برگی معضلات اجتماعی اضافه کرده اند.

احترام گذاشتن به عقاید ضد انسانی دیگران به دلیل کمیت شان، دموکراسی نیست بلکه دیکتاتوری اکثریت است۱۰

در یک جامعه دموکرات هر شهروند، دارای حقوقی است که توسط هیچ کس قابل پایمال شدن نیست. در چنین رژیمی: «هیچ شهروند حق ندارد تا در مورد اعتقاد و باورهای دیگران، حتی اگر غلط و ضد انسانی باشند، سخن بگوید، انتقاد کند و بنویسد.» ولی در رژیم مذهبی همه گونه جنایت هایی انجام می شود و کسی هم پاسخگوی آن نیست.

لخت شدن علیا مهدی برای اعتراض به اسلام کشتارگرگناه، ولی برای آخوند زنباره ثواب و تبرک است۵۴

علیا ماجده المهدی دختر جوان مصری در حالی که سراپا پوشش اسلامی نداشته، شانه به شانه با نامزد خود در میدان التحریر به گردش می پردازد. ناگهان لشکر اسلام همانند میر غضب به این زوج یورش می آورد، گریبان آن دو را می گیرد که چرا آنان از قوانین الهی فرار کرده، و خود را به بی عفتی و بی دینی آلوده ساخته اند؟!.