بایگانی

تا کی می خواهیم به بانوان بزرگوار کشورمان ستم و بدرفتاری شود؟ بیایید تا با هم به این خشونت پایان دهیم۸

جامعه ما پس از حمله تازیان همواره زیر سایه دیکتاتوری و حکومتی مرد سالار و ضد زن بوده است؛ همین امر سبب گشته که پندار مردمان از فرهنگ ارتجاعی مرد سالاری اثر گرفته و رنگ ضدیت به زنان به خود بگیرد. در ایران باستان و فرهنگ اصیل ایرانی، برای ارج نهادن به زنان جشن هایی چون مهرگان را برگزار می کرده اند.

بهرام مشیری؛ آزادی خواهی که باید به او نشان افتخار وطن پرستی داد۲۶

گفتار بهرام مشیری در برنامه پارازیت این است که اگر دین در جایگاه درستش که همانا قلب و روح مردم و در چهارچوب خانه هایشان قرار بگیرد، هیچ مشکلی با دین و اعتقادات کسی نخواهد بود، مشکل زمانی پیدامی شود که دین بر مسند قدرت نشسته باشد. زیرا می تواند خرد را از مردم بگیرد و به خرافات دامن زند.

گیرم که نماز را اجباری می کنید، با رویش ناگزیر عقل و خرد جوانان چه خواهید کرد؟!۱۴

بساط دروغ پردازی های آخوند به زودی زود جمع خواهد شد و جوانان به جای رفتن به مساجد، بزم های شاهنامه خوانی و بحث هایی در رابطه با تاریخ ایران زمین به راه خواهند انداخت، انجمن های ادبی، نمایش، و تئاتر بر پا می کنند. این چیزی است که حکومت فاشیستی اسلامی حتّی با توپ و تانک نیز نمی تواند جلویش را بگیرد.

ترسیم خلیج عربی بر پیکر دختر ایرانی – دختر پاک ایرانی که ربوده و به فروش رساندند۲۸

دختر بیگناه، و فرشته ایران، بادلی پر از آرزو، و نیتی پاک به دنبال آینده ای روشن و شکوفاست. ولی در رژیم کشتارگر اسلامی، دیو منشان آن، به سراغ این دختر می روند، و با نوید بهشتی، او را در دست تازیان می گذارند تا واژه خلیج عربی!!!!! بر پیکر نازنینش نوشته شود.

اندیشه نیک شاهزاده رضا پهلوی در پشتیبانی از خانم توحید لو، موجب افتخار و در خور ستایش است۶

پشتیبانی شاهزاده از خانم سمیه توحیدلو و انتقاد و سرزنش از شلاق خوردن ایشان، موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی باشرافت است. زیرا برای انسانیت و نوعدوستی حد و مرزی وجود ندارد. ما این رفتار و عملکرد انسانی ایشان را ارج می نهیم، و برایتان احترام ویژه ای قائلیم. امیدواریم این سرمشقی برای همگان باشد.

قرآن کتابی هیچ و پوچ است، درک آن آسان، و تفسیر آن ماله کشی آخوند است۱۱۰

قرآن کتابی است که حجم آن به اندازه دیوان حافظ است. چگونه امکان دارد از چنین کتابی تفسیر بیست جلدی المیزان استخراج شود؟. آیا این امر با عقل و منطق سازگار است و یا متوجّه می شویم که نویسنده ی آن کتاب موهوم، هر چه مزخرف و خزعبلات بلد بوده است را در آن بیست جلد کتاب نوشته و به تحمیر جامعه پرداخته است؟.

مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید”۲۳

اسلام یک حزب سیاسی کشتارگربه خود اجازه می دهد در مورد هر چیز و هرکس دخالت نموده، و حکم صادر کند. باورمندان به ادیان دیگر همه کافرند و چنانچه کمترین انتقاد و یا گلایه ای از اسلام شود، فریاد باورمندان آن به هوا می رود که؛ «به عقاید ما احترام گذارید».

تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری۳۴۱

پیامبر اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره های صحرای عربستان، هرماه به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت. برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت نامید، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.