بایگانی

آقای خامنه ای؛ غرب ستیزی و نوکری شما از روسیه، سیاست ضد مردمی و ضد ایرانی است۴

رژیم های مذهبی، رژیم های نظامی، و رژیم های کمونیستی که دارای خط و مشی جداگانه و برای هدف خاصی هستند، مصالحی سوای خواسته مردم و دور از منافع کشور دنبال می کنند بنابر این، ضدمردم و ضد مملکت به شمار می روند. در این کشورها، کمتر پیشرفت و آبادانی دیده می شود، و مردم هیچگاه روی خوش و آزادی را نخواهند دید.

امواج پارازیت ایران را به بزرگترین کوره آدم سوزی دنیا مبدل کرده است!۱۱

مسئول اصلی این جنایت هولناک علنی سپاه پاسداران و در راس آن آیت الله خامنه‌ای است که خواستار تدوام این کوره آدم سوزی هفتاد و چند میلیون نفری در سرتاسر فضای ایران هستند و براستی ارمغان اشعه‌های پارازیت در ایران چه چیزی جز سرطان و مرگ و سقط جنین و نازایی بوده است؟

باید بدین نژاد پرستی تهوع آور و رفتارهای ننگین با اتباع افغانی پایان داد۱۰۰

بخشدار نوشهر ورود افغانی ها به نوشهر را به دلیل توریستی بودن آن شهر، قدغن کرده و بسیجیان و نیروی انتظامی در صورت مشاهده افغانی ها در سطح شهر، ایشان را بازداشت خواهند نمود.! به راستی چنانچه مردم نوشهر در برابر این قانون ضد انسانی دست به تظاهرات نزنند، باید به حال و روزشان خون گریست.

خمینی و هیتلر بر روی دو کفه ترازو – کدام یک سنگدل تر، ضد مردمی، و جنایت کار تر بود؟۱۲

مفهوم حکومتهای توتالیتر، تمامیت خواه یا اقتدارگر، همزمان با پیدایش نازیسم در آلمان ، فاشیسم در ایتالیا و استالینیسم در شوروی زاده شد، و بعدها حکومتهای توتالیتر دیگری از این نوع بر سر کار آمدند که جمهوری اسلامی در ایران یکی از آنها بود. در این نوشتار برخی از ویژگیهای حکومتهای توتالیتر ذکر خواهد شد.

آیت الله مسواک یزدی می گوید که «بنده»، همیشه از خوف الله ترسان است۷

آیت الله مسواک یزدی، کارچاق کن ولی وقیح، اطاعت از او را اطاعت از الله می داند. او می گوید «بنده»، شبانه روز از ترس الله درخوف و هراسان است، و مؤمنین از ترس الله، عموماً شب ها را بیدار می مانند. شیطان نیز که ملک الله است، همواره مسلمانان را گمراه می کند. 

آیا می توان دیوار سیاه دیکتاتوری و زورگویی را شکست و به دموکراسی رسید؟۵

دیکتاتوری ویا زورگویی، نادیده گرفتن دیگران، روی آنان خط کشیدن، و بر روی حرف خود ایستادن و پافشاری کردن است. یک زورگو دیگران را به حساب نیاورده، و گوشش به گفتار دیگران نیست. از آن چه گفته شد، زورگویی و دیکتاتوری هنگامی پدید می آید که در فرد زورگو منطق و دلیل علمی پسندیده وجود نداشته باشد.

موسوی گرامی، ما به دنبال آوازیم، نه آوازخوان، شما در چنته خود برای خواندن ۲۵ بهمن چه آماده کرده اید؟۲

از آن جا که ما معتقد و طرفدار « آوازیم»، نه « آواز خوان»، برنامه تظاهرات آقای موسوی و آقای کروبی را، آنچنان که ادعا کرده اند، دنبال و پشتیبانی می کنیم. امید واریم ۲۵ بهمن، روز آغاز سرنوشت ساز برای ملت ایران در چیرگی و پیروزی بر رژیم کشتارگر ولی وقیح باشد.