بایگانی دسته: دینی

جنایت دیگری از اسلام؛ ازدواج پنج دختر بچه که باید بر پدر و مادران خردباخته و رژیم اسلامی تف ملامت انداخت۷۷

آیا این رسم زشت و نفرت انگیز که دختران نُه ساله را آماده بهره کشی جنسی می کنند از اسلام و آیین ضد انسانی مسلمانان سرچشمه نمی گیرد؟. آیا نباید پدر و مادر این کودکان را به شدیدترین مجازات رسانید؟. وقتی محمدابن عبدالله با دختر بچه ۶ ساله سکس بازی می کند دیگر از طفیله های او چه انتظاری می توان داشت؟.

گیرم که چکمه را هم ممنوع کردید، با اندیشه های پلید و زن ستیز جامعه چه می کنید؟۲۰

در طی این سه دهه که از عمر ننگین حکومت جنایتکار آخوندی می گذرد، هیچگاه یک مشکل اجتماعی و یا فرهنگی به صورت ریشه ای حل نشده و از بین نرفته است، بلکه همواره مسئولین بی سواد و خرافاتی کشور، با پاک کردن صورت مسئله، برگ دیگری از مشکلات و ابهامات را، به کتاب هزاران برگی معضلات اجتماعی اضافه کرده اند.

احترام گذاشتن به عقاید ضد انسانی دیگران به دلیل کمیت شان، دموکراسی نیست بلکه دیکتاتوری اکثریت است۱۰

در یک جامعه دموکرات هر شهروند، دارای حقوقی است که توسط هیچ کس قابل پایمال شدن نیست. در چنین رژیمی: «هیچ شهروند حق ندارد تا در مورد اعتقاد و باورهای دیگران، حتی اگر غلط و ضد انسانی باشند، سخن بگوید، انتقاد کند و بنویسد.» ولی در رژیم مذهبی همه گونه جنایت هایی انجام می شود و کسی هم پاسخگوی آن نیست.

حکایت امام حسین و شمر در مسجد بندرعباس۵

دو شب پیش شمر نماینده یزید ساکن جماران بر منبری در مسجد بندرعباس جای گرفت و پس از شمردن کرامات و سجایای یزید ابن معاویه امام حسین را در حضورخود یافت. امام حسین طفل شیرخوار خود را بلند کرد و تقاضای آب نمود. شمر نپذیرفت و یک بسیجی را فرستاد تا بچه را بالا برده بر اثر برخورد با پروانه پنکه تکه شد.

باور به خرافات و اعتقاد به حسین ابن علی، جان نوزادی بیگناه را به خطر انداخت۲۳

آن نوزاد در آن جمع چه کار می کرد؟. آیا مراسم آزار دهنده و گوشخراش جای مناسبی برای جضور یک نوزاد شیرخوار است؟. آیا می توان آن زن را مادر نامید؟ همه این مصیبت ها ناشی از مسمومیت فضای جامعه با خرافات روزافزون و خردباختگی و بی هویتی مردمان تازی صفت است.

رافق تقی؛ نویسنده ای توانا که بنا بر فتوای یک آخوند ضد بشر، قربانی قوانین وحشیانه اسلام شد۱۱

فضول محله فتوای کشتن یک انسان را که عملکرد ویژه مسلمانان است، به شدت محکوم می کند و از همینجا به تمامی آخوندها و کسانی که چنین ترورهای ناجوانمردانه ای را تشویق و تحسین می کنند قول شرف می دهد که تا زمانی که فضول محله سر پاست و قلمش می چرخد، حتی برای لحظه ای هم یقه اسلام و مسلمین را رها نخواهد کرد.

لخت شدن علیا مهدی برای اعتراض به اسلام کشتارگرگناه، ولی برای آخوند زنباره ثواب و تبرک است۵۴

علیا ماجده المهدی دختر جوان مصری در حالی که سراپا پوشش اسلامی نداشته، شانه به شانه با نامزد خود در میدان التحریر به گردش می پردازد. ناگهان لشکر اسلام همانند میر غضب به این زوج یورش می آورد، گریبان آن دو را می گیرد که چرا آنان از قوانین الهی فرار کرده، و خود را به بی عفتی و بی دینی آلوده ساخته اند؟!.

خیانتی به کشورمان از این بالاتر است که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند؟۵۴

جنایت تازیان در یورش به ایران، صدها بار از جنایات هیتلر و استالین و هیاطله بیشتر و وحشتناک تر بوده است. وجدان پاک و شرافت انسانی می خواهد که این حقیقت تلخ را بپذیرد و گفتار آخوند لعنتی و جنایتکار ضد ایرانی را نادیده گیرد. آن هایی که دانسته از آخوند تازی نژاد طرفداری می کنند، از شرافت انسانی بدورند.