بایگانی دسته: دینی

حکومت ننگین اسلامی، دست دیوانگان را برای شکنجه کردن و کشتن کودکان باز گذاشته است۱۲

دین نکبت بار اسلام گریبان ملت ایران را گرفته و هر روز این مردم شریف که پس افکند هزاران سال تمدن و هنر و فرهنگ و انسان دوستی هستند را بیشتر غرق در لجن و کثافت موجود در دستورات خود می کند و بیماری های روانی ناشی از باور به خرافات اسلام تا کنون جان بسیاری از کودکان را گرفته است.

آیا در حوزه های علمیه به غیر از دزدی، تجاوز، فریبکاری و دروغگویی چیز دیگری هم یاد می دهند؟۹

آخوند خوب و آخوند بد نداریم، همه آخوند ها بدترین و پست ترین و بی ارزش ترین مردمان هستند و، آخوند خوب آخوند مرده است که دهانش بسته شده و پندار ها و کردارهای ضد انسانی و ضد ایرانی اش دیگر به کسی آزار نمی رساند. آخوند همواره به ایران و ایرانی خیانت کرده و دستش تا آرنج به خون ایرانیان آغشته است.

خرافه پرستی، عرب پرستی، و مرده پرستی، ما را همچنان در لجن فرو برده است۱۹

ملت ما در غل و زنجیر خرافات، و افکار پوچ مربوط به خلقت، زندگی پس از مرگ و عذاب آخرت، لحظه ای آرام و قرار ندارد. ترس بی مورد از افسانه جهنم، زندگی دنیایی او را نیز به جهنم بدل ساخته است. خرافات مانند پوششی است که سراسر مغز و شعور انسانی را می پوشاند، و آن را ازهرفراگیری و اندیشیدن باز می دارد.

چگونه موجودی چون امام زمان که وجود خارجی ندارد، می تواند کشوری را اداره کند؟۶۰

مهدی موعود، نمی تواند فرزند امام حسن عسکری باشد و چنانچه فرزند حسن عسکری نیست، پس در کل مهدی موعود امام نبوده و نمی تواند از نواده های محمد ابن عبدالله باشد و با تکیه به روایات اسلامی، اگر شخصی امام و یا پیامبر نیست، همچون یک انسان عادی است و یک انسان عادی نمی تواند بیش از هزار سال زندگی کند.

بهرام مشیری کیست، هدفش چیست و چگونه می توان از وی پشتیبانی کرد؟۳۸

به جرأت می توان استاد مشیری را یکی از تأثیر گذارترین چهره های فرهیخته و با سواد ایران دانست که در سال های اخیر توانسته است موج خردگرایی بزرگی را در میان نسل جوان ایران زمین، توسط سخنان خویش، راه اندازی و هدایت کرده و ایرانیان حقیقت جوی بیشماری را از چنگال اسارت دین اسلام و خرافات برهاند.

آقای بنی صدر؛ ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان۲۵

بنی صدر با دکترای قالیچه ای فرانسه که باتبلیغات و همکاری بی بی سی خمینی را به حلق مردم ایران فرو کرد، در این سن ماوراء پیری تصور می کند که باردیگر با تبلیغات چند خبرگزاری و بی بی سی، مردم ایران برای ایشان فرش قرمز پهن خواهند کرد تا بیاید و برای ایرانیان از دموکراسی اسلامی و حقوق بشر قرآنی سخن گوید.

بهار عربی مصریان به زمستان سرد و تاریک اسلامی ختم شد۴

با روی کارآمدن گروههای افراطی اسلامی در مصر، فرجام شومی در انتظار مردم است و اگر مصریان همین حالا بر نخیزند و جلوی به سرقت رفتن انقلاب شان به دست گروه های اسلامی را نگیرند، سر انجامی تلخ تر از روزگار مردم ایران زمین خواهند داشت و تمام هستی و نیستی شان توسط سردمداران حکومت اسلامی شان چپاول خواهد شد.

چرا کشورهای اسلامی هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید؟۵۰

اسلام انسان ها را از دید تن و روان، عاجز و ناتوان، بی تجربه و نادان، بی خرد و بی ایمان می داند و به خود اجازه می دهد که قیم انسان ها بوده و قافله سالار آنان برای زندگی در این جهان، و جهان دیگر باشد. اسلام به دنبال عبودیت و بندگی انسان است. بندگی در تعبیر این دین به معنای خوار و ذلیل و ضعیف بودن است.