بایگانی دسته: دینی

چگونه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به وسیله علی شریعتی پایه گذاری شد؟۴۵

برای نخستین بار شیخ فضل الله به دنبال حکومت اسلامی بر آمد. آن گاه فدائیان اسلام زیر چتر آیت الله کاشانی تشکیل شد و برای رسیدن به حکومت اسلامی دست به کشتار مقامات دولتی زدند. سپس. شریعتی با سخنرانی های خود جوانان را شستشوی مغزی داد و زمینه حکومت اسلامی را آماده نمود سر انجام خمینی آنرا پیاده کرد.

ایرانی نماهایی که به زیارت کعبه می روند از سلمان فارسی خائن تر و پست ترند۲

ایرانی نماهای تازی صفت بیشماری هر ساله برای رفتن و زیارت کردن بت خانه سابق و خانه الله امروز، سر و دست می شکنند و پول هنگفت زیادی را دو دستی، با گردنی خم تقدیم پادشاه عربستان می کنند تا اعراب در اروپا و آمریکا بهتر بتوانند قمار بازی کنند و در دیسکوهای گران تری حضور یابند ویا حرمسرا برپا کنند.

آیا پدری که زبان در دهان دخترش می گذارد، می تواند پیام آوری از جانب خدا باشد؟۱۴۱

اگر اللهی وجود داشته باشد و محمد با این کارنامه سیاه اخلاقی اش فرستاده او باشد و الله محمد هوسران را برای هدایت انسان ها به سوی رستگاری و سعادت انتخاب کرده باشد، باید به سلامت ذهنی آن الله شک کرد و او را یافت و هر چه زودتر در یک تیمارستان بستری کرد.

نگاه شهوت آمیز مسلمانان نسبت به تمامی مسائل، روح آدمی را آزار می دهد۱۰

این نگاه مسلمین به ظاهر ایرانی که به هر جنس مخالفی از دریچه جنسی می نگرد روح انسان را آزار می دهد، این درجه از حقارت حتی در جانوران ندیده نمی شود. به راستی با این طرز فکر های عقب افتاده و قرون وسطایی که همانند سرطان به جان جامعه افتاده و رفته رفته همه را بیمار و مریض فکری و جنسی می کنند چه باید کرد؟

وضع جسمی و روحی آیت الله کاظینی به دلیل شکنجه و بدرفتاری های رژیم بسیار ناگوار است۶

رفتار ضد انسانی رژیم با حسین علی منتظری را در گذشته دیدیم. کاظمینی بروجردی نیز تحت شکنجه بسیار بیمار است. گناه این روحانی آن بوده که می خواهد آخوند را از سوار بر پشت ملتی جدا کرده به درون مسجدها بازگرداند، با این کار شیر نفت و صادرات و فروش معادن بر روی آخوند بسته شده، کار او به گدایی می کشد.

بهرام مشیری؛ آزادی خواهی که باید به او نشان افتخار وطن پرستی داد۲۶

گفتار بهرام مشیری در برنامه پارازیت این است که اگر دین در جایگاه درستش که همانا قلب و روح مردم و در چهارچوب خانه هایشان قرار بگیرد، هیچ مشکلی با دین و اعتقادات کسی نخواهد بود، مشکل زمانی پیدامی شود که دین بر مسند قدرت نشسته باشد. زیرا می تواند خرد را از مردم بگیرد و به خرافات دامن زند.

برنامه کشتار سفیران عربستان و اسرائیل در واشنگتن، به دنبال قتلهای گسترده دیگر۴

برای کشتن سفیر عربستان در آمریکا، منصور ارباب سیر تبعه آن کشور، از غلام شکوری عضو سپاه قدس دستور می گیرد. آنگاه سفرهایی به مکزیک می کند و با باندی به توافق می رسد که ۱/۵ میلیون دلار بپردازد. باند مکزیکی صدهزار دلار بیعانه را دریافت می کند ولی بعدها از انجام نقشه خودکاری می نماید.

گیرم که نماز را اجباری می کنید، با رویش ناگزیر عقل و خرد جوانان چه خواهید کرد؟!۱۴

بساط دروغ پردازی های آخوند به زودی زود جمع خواهد شد و جوانان به جای رفتن به مساجد، بزم های شاهنامه خوانی و بحث هایی در رابطه با تاریخ ایران زمین به راه خواهند انداخت، انجمن های ادبی، نمایش، و تئاتر بر پا می کنند. این چیزی است که حکومت فاشیستی اسلامی حتّی با توپ و تانک نیز نمی تواند جلویش را بگیرد.