بایگانی دسته: فرهنگی

جنایت دیگری از اسلام؛ ازدواج پنج دختر بچه که باید بر پدر و مادران خردباخته و رژیم اسلامی تف ملامت انداخت۷۷

آیا این رسم زشت و نفرت انگیز که دختران نُه ساله را آماده بهره کشی جنسی می کنند از اسلام و آیین ضد انسانی مسلمانان سرچشمه نمی گیرد؟. آیا نباید پدر و مادر این کودکان را به شدیدترین مجازات رسانید؟. وقتی محمدابن عبدالله با دختر بچه ۶ ساله سکس بازی می کند دیگر از طفیله های او چه انتظاری می توان داشت؟.

برای زنده نگاه داشتن آیین کهن اجدادی مان، شب یلدا را جشن خواهیم گرفت۳

یلدا، جشن عشق و مهرورزی است، در شب یلدا از بزرگان و مشاهیر ایران زمین یاد می گردد، سخنی از حسن و حسین و علی و دیگر بیگانگان نیست، همه می خواهند از بابک و کوروش و آرش بشنوند و بزرگ فامیل، قصه هایی از شاهنامه می گوید و سری هم به حضرت حافظ و غزلیات دلنشین شان می زنند.

به کودکان مان بیاموزیم که با حیوانات مهربان باشند۸

حيوانات اهورامزدا مقدس هستند و ادبيات زرتشتی شواهد زیادی حاکی از عنايت اهورامزدا نسبت به اين حيوانات ارائه می دهد. حيوانات مفيد برای انسان و برای خدمت به انسان آفريده شده اند و از همين رو قوانين گوناگون برای حمايت از آنان،در دین زرتشت وضع شده شده است. بهمن حامي جهان حيوانات و ناجي انسان و حيوان است.

وزیر به اصطلاح علوم، فرصت طلب و مزدوری که برنامه اش به لجن کشیدن دانشگاه است۳

کامران دانشجو خود را فارغ التحصیل انستیتو سلطنتی علوم و تکنولوژی منچستر دانسته که وجود خارجی ندرد. این آقا با فرصت طلبی و شارلاتانی دستور کشتن سلمان رشدی به وسیله خمینی را بهانه قرار داده به ایران می آید و شروع به دزدی و غارتگری می کند و پست هایی را می گیرد که کمترین شایستگی آن ها را نداشته است.

باور به خرافات و اعتقاد به حسین ابن علی، جان نوزادی بیگناه را به خطر انداخت۲۳

آن نوزاد در آن جمع چه کار می کرد؟. آیا مراسم آزار دهنده و گوشخراش جای مناسبی برای جضور یک نوزاد شیرخوار است؟. آیا می توان آن زن را مادر نامید؟ همه این مصیبت ها ناشی از مسمومیت فضای جامعه با خرافات روزافزون و خردباختگی و بی هویتی مردمان تازی صفت است.

بابک خرمدین سردار بزرگ جنگ علیه تازیان نماد راستین شجاعت و آزادگی است و نه حسین ابن علی قاتل ایرانیان۱۰

گارنده بر این باور است که اگر قرار است برای کسی در ایران سوگواری شود و لقب آزادی خواهی و میهن دوستی به وی داده شود و هر ساله در سالروز کشته شدنش، برایش اشک ریخته شود، آن شخص بدون شک، سردار بزرگ و جنگجوی وطن پرست ایرانی، جاوید نام بابک خرمدین است نه حسین ابن علی که قاتل ایرانیان بود.

از ناگفتنی ها در مورد اشغال سفارت انگلیس، تا بد نام کردن دانشجویان دانشگاهها۶

اگر رابطه آخوند و انگلیس را حتی از یک کشاورز ایرانی پرسش کنید، خواهد گفت که؛«آخوند ساخت انگلیس است». ولی به تازگی به دلیل مسدود کردن پول های دزدی رژیم در بانک انگلیس، و برای بدنام کردن دانشجو، رژیم یک گله بسیجی جنایتکار را به نام دانشجو به اشغال سفارت انگلیس وا می دارد.

گسترش سریع و غیرقابل کنترل بیماری های روانی در جامعه در نتیجه اشاعه روز افزون خرافات اسلام۲۷

پدری که خود را امام زمان می داند گلوی دختر ۶ ساله خود را بریده، و او را در زیر خاک دفن می کند. برای از بین بردن این گونه خرافات، نیازی به شمشیر و تفنگ نیست، بلکه نیازمند به یک انقلاب فرهنگی است. تا ایرانیان قرآن هایشان را بدور نریزند و بر دانش علمی خود نیفزایند، ما در طلسم خرافات آخوند گرفتاریم.