بایگانی دسته: فرهنگی

جامعه فرهنگ باخته ایرانی تُهی از امنیت و احترام برای بانوان و کودکان است۴۱

اجتماع فرهنگ باخته و جامعه مردسالار که زن ستیزی قسمت بزرگی از هویتش را تشکیل می دهد، همواره مزاحم بانوان شده و به طور کلی رویای بانوان در رابطه با قدم نهادن در خیابان و آرامش یافتن برای ادامه کار روزانه شان را به کابوسی هولناک تبدیل می کند و بانوان بیشتر اوقات پشیمان و افسرده به خانه باز می گردند.

باز هم چند ایرانی نمای بی فرهنگ در برنامه «بفرمایید شام»، آبروی ملی ما را به بازی گرفتند۴۹

ر گذشته، راستی، درستی، و کردارنیک نیاکان ما موجب شده بود که شبه قاره هند، حتی بخشی از آفریقا، با دلبستگی و علاقه فراوان، به زبان و فرهنگ پارسی روی آورند. ولی امروزه، با عملکرد زشت و نا پسند شماری از ایرانی نماها، همه از ما گریزانند و دروغگویی، ریاکاری، تزویر و دورویی ملاک تشخیص ایرانیان گشته است.

آقای سلحشور؛ مزدور ولی فقیه، خَر چه داند قیمت نُقل و نَبات؟۹

در مملکت قحطی زده ایران، آدم های پست و جنایتکاری مانند سلحشور و دهنمکی که تا دیروز چماق دستشان می گرفتند، روی کارند و یک شبه کارگردان سینمامی شوند. این جانوران بی فرهنگ و دشمن گوشت و پوست مردم ایران، با صرف بودجه های هنگفتی، فیلمهای خرافاتی در بقای آخوند درست کرده، و به حلق مردم ایران فرو می کنند.

گذری بر فیلم فارسی «جدایی نادر از سیمین»‍، ما از آن چه دیدیم، و شما آنرا چگونه می بینید؟۱۶

در کشوری تاریک و غم انگیزی چون ایران، سرزمینی که پوشیده از مرده و گورستان است، به هرسوی نظر کنی جلاد و تیرخلاص زن و مرده شور و قبر کن می بینی، امیدها به بادرفته، و جامعه در ماتم و سوگواری اسیر گشته است.. فیلم و سینما در این جامعه ماتم زده نیز باید مانند این فیلم، گویای بخشی از مشکلات اجتماع ماست.

خرافه پرستی، عرب پرستی، و مرده پرستی، ما را همچنان در لجن فرو برده است۱۹

ملت ما در غل و زنجیر خرافات، و افکار پوچ مربوط به خلقت، زندگی پس از مرگ و عذاب آخرت، لحظه ای آرام و قرار ندارد. ترس بی مورد از افسانه جهنم، زندگی دنیایی او را نیز به جهنم بدل ساخته است. خرافات مانند پوششی است که سراسر مغز و شعور انسانی را می پوشاند، و آن را ازهرفراگیری و اندیشیدن باز می دارد.

بهرام مشیری کیست، هدفش چیست و چگونه می توان از وی پشتیبانی کرد؟۳۸

به جرأت می توان استاد مشیری را یکی از تأثیر گذارترین چهره های فرهیخته و با سواد ایران دانست که در سال های اخیر توانسته است موج خردگرایی بزرگی را در میان نسل جوان ایران زمین، توسط سخنان خویش، راه اندازی و هدایت کرده و ایرانیان حقیقت جوی بیشماری را از چنگال اسارت دین اسلام و خرافات برهاند.

نگاشتن جملات فارسی با الفبای لاتین، امری نکوهیده و فرهنگ ستیز است۱۴

نگارنده از یکایک هم میهنان عاجزانه درخواست می کند که به زبان و ادبیات فارسی ظلم و خیانت نکنید و فارسی را پاس بدارید و از این ارمغان گوهر باری که گلستان ها و بوستان ها و دیوان های اشعار فراوانی به کمک آن نوشته شده است به بهترین شکل محافظت کنید و رسم ناپسند فینگلیش نوشتن را از یاد برده و نابود کنید.

سال روز درگذشت علیرضا پهلوی را گرامی داشته، و خاطره آن میهن دوست را فراموش نخواهیم نمود۱۴

چهارده دیماه سالروز درگذشت علی رضا پهلوی است. روحیه حساس و سرشار از میهن پرستی این شاهزاده که بی تردید با نگرش شگرفی در تاریخ پر افتخار ایران در دوران پیش از یورش تازیان به وجود آمده بود، موجب گردید که نتواند اشغال میهن به وسیله تازیان، و کشتار جوانان را تحمل کند و در نتیجه به زندگی خود پایان بخشید.