بایگانی دسته: فرهنگی

خانم بختیاری، آیا بازی درفیلم تبلیغاتی رژیم و به سخره گرفتن جوانان خیانت به کشور نیست؟۳۶

خانم بختیاری،شما بدون شک حتی قبل از بازی در آن فیلم موهوم نیز از ماهیت و شخصیت کارگردان فیلم آگاه بودید و می دانستید که ایشان همان مسعود چماقداری است که سینما آتش می زد و دانشجویان را از پنجره خوابگاه پایین می انداخت. شما کار کردن کنار چنین جنایتکاری را، مردم داری و احترام به مردم می پندارید؟.

ترسیم خلیج عربی بر پیکر دختر ایرانی – دختر پاک ایرانی که ربوده و به فروش رساندند۲۸

دختر بیگناه، و فرشته ایران، بادلی پر از آرزو، و نیتی پاک به دنبال آینده ای روشن و شکوفاست. ولی در رژیم کشتارگر اسلامی، دیو منشان آن، به سراغ این دختر می روند، و با نوید بهشتی، او را در دست تازیان می گذارند تا واژه خلیج عربی!!!!! بر پیکر نازنینش نوشته شود.

اندیشه نیک شاهزاده رضا پهلوی در پشتیبانی از خانم توحید لو، موجب افتخار و در خور ستایش است۶

پشتیبانی شاهزاده از خانم سمیه توحیدلو و انتقاد و سرزنش از شلاق خوردن ایشان، موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی باشرافت است. زیرا برای انسانیت و نوعدوستی حد و مرزی وجود ندارد. ما این رفتار و عملکرد انسانی ایشان را ارج می نهیم، و برایتان احترام ویژه ای قائلیم. امیدواریم این سرمشقی برای همگان باشد.

این مقاله به پیشگاه همه دوستان گرانمایه و بزرگواری که تا به امروز ما را همراهی کرده اند، تقدیم می گردد۲

دوستان، پشتیبانی شما گرامیان، پنجاه هزار شمع روشن شده است در تاریکی مطلق و خفقان زده ی آسمان گرفته ی "ایرانمان" و هر روز که بر تعداد شما این شمع های فروزان، افزوده تر می گردد، پرتو امید به آینده و نوید آزادی بیشتر در دل مردمان شرافتمند کشورمان درخشندگی می یابد، و آرزوها به حقیقت نزدیک تر می شود.

باز شدن مدرسه ها در مهر ماه برای تربیت و انسان سازی نوباوگان است، و یا گمراهی و خرد باختگی آنان؟۰

مدرسه ها بازشد، و باردگر شستشوی مغزی و خردزدایی رژیم آغاز گشت. در گذشته مسجدها مراکز تحمیر و خرسازی بودند، اکنون مدارس نیز بدانان پیوستند. دلیل آموزش مسائل دینی، و خواندن نماز، قرآن، و دعاها، نیاز و خواسته پروردگار نیست بلکه باید آخوند فراموش نشود تا بتواند همچنان سربار و مفتخور جامعه بماند.

بررسی کتاب هیچ و پوچ (قرآن) ظلم و ستم به بانوان، وعده بهشتی سرشار از سکس و لواط به مردان – بخش دوم۲۹

بهشتی که الله به ما وعده داده، فقط با باغ و خوراک های الوان، و زن های زیبا خلاصه می شود. آیا ما در این جهان از این لذت ها محرومیم؟ا. چه فرقی میان دنیا و آخرت است؟.باغچه ها و تاکستان ها و دخترانی همسال با سینه های برجسته و پیاله های لبالب باز هم وعده سکس. وصف بهشت همین است؟.

مردم تهران روز خود را با مشاهده ی دسته جمعی یک اعدام آغاز کردند!۱۹

ما که صبح زود به تماشای اعدام جوانی در میدان شهر حاضر می شویم و دم بر نمی آوریم، لیاقت حکومتی بهتر از سیّد علی گدا و مشتی آخوند جنایتکار را نخواهیم داشت. درد ما، بی فرهنگی جامعه و عقب افتادگی فکری در میان هموطنانی است که مشاهده ی جان دادن یک انسان را به خواندن دو خط کتاب، ترجیح می دهند.

رژیم ضد ایرانی آخوندی، آموزش و پرورش نونهالان کشورمان را به نابودی کشانده است۱۰

کودکان که سرمایه ملی، و امید آینده کشورند و باداشتن روحیه حساس و نقش پذیری زیاد، به آرامش، محیط آموزش سالم، اطرافیانی آگاه، آرام، و شرایط خوب زندگی نیاز دارند. حال، آیا آخوند چپاول گر، آخوند ضد آیین و فرهنگ ایرانی می تواند امکانات ضروری برای آموزش و پرورش فرزندان این آب و خاک را فراهم کند؟.