بایگانی دسته: فرهنگی

بهشت و جهنم، دکان نیرنگ و حقه بازی آخوند، و سراب و رؤیائی برای خردباختگان۲۴۴

بشر ناتوان اولیه که امکان دفاع از خود نداشت، به ناچار به دنبال قدرت و نیرویی در ماوراء طبیعت می گشت که او را کمک و یاری نماید. و چون نتوانست پاسخ گوی ظلم و ستم به خود باشد به بهشت و جهنم و دنیای دیگر معتقد گشت تا از خود رفع ظلم کند. این اندیشه دکان حقه بازی آخوند شد تابه مردم ناآگاه وعده بهشت دهد.

بخش دوم، آزادی چیست، و جای آن کجاست؟۰

در یک رژیم دموکراسی، همه مردم از زن یا مرد، با هر باور دینی، و از هرقومیت و گروهی، در سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور خود سهم خواهند داشت. در این رژیم، دین و مذهب نه تنها در سیاست نقشی نخواهد داشت، بلکه در جامعه و جایگاههای عمومی هیچگونه تظاهر و خودنمایی نخواهد داشت.

آیا می توان دیوار سیاه دیکتاتوری و زورگویی را شکست و به دموکراسی رسید؟۵

دیکتاتوری ویا زورگویی، نادیده گرفتن دیگران، روی آنان خط کشیدن، و بر روی حرف خود ایستادن و پافشاری کردن است. یک زورگو دیگران را به حساب نیاورده، و گوشش به گفتار دیگران نیست. از آن چه گفته شد، زورگویی و دیکتاتوری هنگامی پدید می آید که در فرد زورگو منطق و دلیل علمی پسندیده وجود نداشته باشد.

چهارشنبه سوری؛ جشنی شادی بخش و موجب سر افرازی هر ایرانی، مصیبت و عزای هر آخوند۱۱

چهارشنبه سوری نزد ما ایرانیان، یک آَیین پسندیده و گرامی است. ولی آخوند که با فرهنگ و تاریخ ما بیگانه است، همواره می کوشد تا از برگزاری این جشن ها جلوگیری کند.

وضعیت غم انگیز، و دردناک گردشگری در ایران۰

شوربختانه از آنجایی که رهبر ایران قصد دارد کشور را در محیطی بسته و به دور از تعامل فرهنگی نگه دارد و با توجه به دستور اسلام جهت سفر به مکه نه تنها در جذب گردشگر سرمایه گزاری نمی شود بلکه در اعزام مردم به مکه سرمایه گزاری میشود و کشور ما با وجود تمام جاذبه های گردشگری بدون گردشگر می ماند.

ما ملت ذلیل و شکست خورده ایم، و گویا قرار است همچنان شکست خورده بمانیم۸۸

منشور گروه سبز، یک منشور اسلامی است که قانون اساسی رژیم کنونی را همچنان برپای نگه می دارد و از سکولاریسم در آن خبری نیست. سیاست گام به گام همواره موجب شکست ما شده، و ما را بر روی دایره بردگی و فرهنگ باختگی به دور خود چرخانده است.

دیکتاتور تونس فراری شد، افغانستان راه آزادی پیش گرفت، ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم۸

هموطنم، بیا و از همین الان فکر کنیم که جنبش رهبر و پیشوا ندارد و در دل و جانمان روی سمبل ها و بت ها را خط بزنیم و بیاندیشیم که هر ایرانی وطن پرست، یک رهبر است.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، فرهنگ ایرانیان در برون مرز – بخش چهارم۲

تک روی، و خود بزرگ بینی، و نادیده گرفتن گروههای دیگر سیاسی موجب گردیده که هرگروه تنها به خود و طرفداران خود پردازد، گروههای دیگر را به کنار زند. عده ای نیز از بام تا شام به دور کاخ سپید گرد می آیند تا مشکل ما را نیروی خارجی حل کنند. آنها چندان دلخوشی به فرهنگ و آیین ایرانی و سربلندی ایران ندارند.