بایگانی

آیا اتحاد با اصلاح طلبان سودجو و دشمن تاریخ و فرهنگ ایران، که مردم آزاده را به بردگی می کشانند امکان پذیر است؟۲

انتقاد همواره لازم است و این حق مردم است که آگاه شوند و فرق میان بد و خوب، دوست و دشمن، خائن و خدمتگزار را بدانند و بتوانند با داشتن اطلاعات کافی و آگاهی لازم، بهترین تصمیم ممکن را برای آینده میهن شان گرفته و در طی یک انتخابات مردمی و زیر نظر سازمان ملل، رژیم آینده حاکم بر ایران را مشخص کنند.

استیو جابز: اندیشیدن به مرگ سبب تغییر در رفتارتان خواهد شد۵

اگر همه مردم ایران باور کنند که هر دم امکان مرگ هست و با این تصور که امروز آخرین روز زندگی اشان است قدم در خیابان ها بگذارند، آن ها دلاورانه مبارزه خواهند کرد و اهریمن را بیرون خواهند راند چرا که هر انسانی در مقابل مرگ کاملن بی دفاع است و چیزی برای از دست دادن ندارد.

این مقاله به پیشگاه همه دوستان گرانمایه و بزرگواری که تا به امروز ما را همراهی کرده اند، تقدیم می گردد۲

دوستان، پشتیبانی شما گرامیان، پنجاه هزار شمع روشن شده است در تاریکی مطلق و خفقان زده ی آسمان گرفته ی "ایرانمان" و هر روز که بر تعداد شما این شمع های فروزان، افزوده تر می گردد، پرتو امید به آینده و نوید آزادی بیشتر در دل مردمان شرافتمند کشورمان درخشندگی می یابد، و آرزوها به حقیقت نزدیک تر می شود.

چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟- بخش دوّم: مبارزات منفی۲۱

به دلیل خیانت عده ای خوش ظاهر که وانمود به طرفداری از جنبش مردمی می کنند، و یا مزدوران رژیم که در هرگوشه و کناری پراکنده اند، خیزش مردمی به شکست انجامیده است، تنها را ه باقیمانده مبارزه با رژیم خونخوار اسلامی، اعتصاب منفی در ابعاد گوناگون است. و آن نادیده گرفتن آخوند و شرکت نکردن در محفل های آنهاست.

چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟ – بخش نخست۸

تا یک اتحاد و همبستگی ملی نباشد، نمی توان رژیم ضحاک منش را از خانه و کاشانه امان بیرون راند. به یک طرح آشتی ملی نیاز است تا همه اقشار با علاقه و دلبستگی در آن شرک یابند. باید از آذری، کرد ها، بختیاری، بلوچ، و ترکمن های کشورمان دلجویی کرد تا همه از هر نقطه،همسو و هم راستا ی یکدیگرباشند.

چهار ایرانی در انگلیس در مخالفت با بازگشت به ایران، دهان خود را دوختند۱۵

چهار ایرانی در انگلیس پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا دهان خود را دوختند، جوانی در هلند خود را به آتش کشید، و هزاران آوره گمنام دیگر گمنام زنده هستند، و گمنام میمیرند. اینست عدالت رژیم اسلامی.

آیا انتخاب شورای رهبری در آمریکا نادیده گرفتن فعالان سیاسی درون کشور نیست؟۱۵

انتخاب رهبر و یا شورای رهبری موقت با تلاش آقای دکتر اسماعیل نوری علاء، نادیده گرفتن مبارزات پیگیر و مردمی درون کشور است. میان زندانیان سیاسی و یا جوانان در حال چالش با رژیم کنونی، فرهیختگانی هستند که می توان آنان را نامزد چنین کارهایی نمود.